Flix Communications

Social ListeningĐộ chính xác trong phân tích ngôn ngữ

Độ chính xác trong phân tích ngôn ngữ

Điều quan trong trọng Social Listening là độ phủ của dữ liệu. Dữ liệu không đầy đủ thì tất nhiên thống kê sẽ không chính xác. Tại Việt Nam những kênh thông tin quan trọng nhất để doanh nghiệp có thể nghiên cứu là Facebook, diễn đàn (Forum), trang tin tức (News), “Review site” và trang web của các nhà bán lẻ trực tuyến (e-Retailer Site). Mức độ phủ song của các kênh này minh họa như sau:

Theo đó,

nguồn

Hồ sơ Facebook

Trang Facebook

Nhóm Facebook

Trang tin tức, Diễn đàn, “Review site”, trang bán lẻ trực tuyến

số lượng tại việt nam (tham khảo)

Trên 19,000,000

Trên 450,000

Trên 300,000

Trên 400

Tham khảo về số lượng nguồn dữ liệu tại Việt Nam (dành cho Social Listening)

Bảng trên cho thấy những số liệu “chuẩn” mà mà các nhà dịch vụ Social Listening cung cấp. Dễ dàng nhận thấy số lượng nguồn liên quan đến Facebook quá chênh lệch so với số lượng của các trang Tin tức , Diễn đàn, “Review site”…

Việt Nam chỉ có xấp xỉ 400-500 đầu báo mạng, diễn đàn… hoạt động tích cực. Đó mới là nơi mà bạn hy vọng sẽ tìm thấy được những thông tin hữu ích về khách hàng/nhãn hàng của mình.

Hiện nay tại Việt Nam những mạng xã hội (MXH) khác như Twitter, MySpace… cũng chưa thật sự phát triển. Nguồn dữ liệu quan trọng và có giá trị nhất từ người dùng vẫn là ở Facebook. Do đó, các nhà quảng cáo vẫn tập trung vào kênh Facebook là chủ yếu so với các mạng xã hội khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FLIX CO.,LTD (VIETNAM)

A Japanese Full-service Agency

Digital Interaction Focus

TEL: +84 8 3910 3285

EMAIL: reception@flix.com.vn