Notice

“Quân Ace” đã xuất hiện và nó chỉ dành cho kẻ mạnh. Công nghệ CGI – giải pháp cho video marketing giữa mùa dịch COVID-19 đầy khó khăn? CGI (Computer Generated Imagery) – công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính, được biết đến như một trong những công nghệ nổi bật trong lĩnh […]

FLIX CO.,LTD (VIETNAM)

A Japanese Full-service Agency

Digital Interaction Focus

TEL: +84 8 3910 3285

EMAIL: reception@flix.com.vn